Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD/ADD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Vi är specialutbildade i autism hos Dr Woeller i USA och använder oss bland annat av Great Plains Laboratory för att upptäcka kemiska ämnen och gör oftast en organic acid analys tillsammans med en hårmineralanalys.

ADHD och ADD har vi lång erfarenhet av med bra resultat. Vi analyserar bland annat dopaminet som oftast ligger lågt vid ADHD och arbetar sedan funktionsmedicinskt  med näringstillskott och livsstilsförändringar för att höja kroppens egen produktion av dopamin.